Референции

Екобулпак

Ръководството на “ЕкоБулпак” АД дава настоящата референция в уверение на това, че познава добре работата на “МИЕЛ” ООД и я оценява като компетентна, високо квалифицирана и специализирана в областта на услугите, които предоставя, свъразни с дейности по осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване на територията на страната и чужбина.

ТПП Стара Загора

Настоящата референция се издава в полза на МИЕЛ – компания за събития и пътувания. С професионалното съдействие на МИЕЛ в качеството му на единствен представител за България в Световната Асоциация на Туристическите Агенции (WATA) и в Световна Асоциация на Пътувания по Интереси (WOI), както и в партньорство с държавната админастрация на област Стара Загора, беше проведена кампания за промотиране на региона на международните туристически пазари.

bTV Media Group

В две поредни години МИЕЛ ООД организира отлично пътувания за награда в игри на bTV Comedy – до “Дисниленд парк” във Франция и увеселителен парк “Европа” в Германия. Фирмата притежава необходимия екип, опит и професионализъм за реализация на отговорни проекти в областта на туристическите услуги.

ИКЕМ

Бих искал да благодаря на Вас, Вашия екип и в частност г-жа Елена Петрова за съдействието по организацията на посещението на партньорите ни по проект ‘Adapting and Installing an International vocational training for Renewable Energy (AIRE) for EQF level 2’, програма Леонардо да Винчи.

ИАСРЖ

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството към Министерство на земеделието и храните има удоволствието многократно да ползва услугите на МИЕЛ в качеството й на професионална компания за събития и пътувания….

ДЗИ

С настоящото писмо, “ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД изказва своята удовлетвореност от организацията на служебното пътуване до Брюксел 15-18.05.2013 г., което беше осъществено от “МИЕЛ” ООД. Компанията за събития и пътувания бе избрана….

Неформална група “Идеи без граници”

С настоящата референция неформална група „Идеи без граници“ изразява своята благодарност към проявения професионализъм от страна на МИЕЛ ООД при организиране на туристическите услуги, свързани с провеждането на международен младежки обмен „Joy Of Being Yourself”