Референция  ДЗИ - Общо застраховане ЕАД

ДЗИ

май 2013 г.

гр. София

Референция

ДЗИ – Общо застраховане ЕАД

С настоящото писмо, “ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД изказва своята удовлетвореност от организацията на служебното пътуване до Брюксел 15-18.05.2013 г., което беше осъществено от “МИЕЛ” ООД. Компанията за събития и пътувания бе избрана….

Референция ДЗИ - Общо застраховане ЕАД

Коментирай