Референция ЕкоБулпак АД

Екобулпак

10 септември 2009 г.

гр. София

Референция

ЕкоБулпак АД

Ръководството на “ЕкоБулпак” АД дава настоящата референция в уверение на това, че познава добре работата на “МИЕЛ” ООД и я оценява като компетентна, високо квалифицирана и специализирана в областта на услугите, които предоставя, свъразни с дейности по осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване на територията на страната и чужбина.

Референция ЕкоБулпак АД

Коментирай