Референция ИАСРЖ

ИАСРЖ

ИАСРЖ
юли 2013 г.

гр. София

Референция

ИАСРЖ – Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството към Министерство на земеделието и храните има удоволствието многократно да ползва услугите на МИЕЛ в качеството й на професионална компания за събития и пътувания….

Референция ИАСРЖ - Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството
Референция ИАСРЖ – Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

Коментирай