Неформална група „Идеи без граници“

Неформална група “Идеи без граници”

Септември 2013 г.
гр. София

С настоящата референция неформална група „Идеи без граници“ изразява своята благодарност към проявения професионализъм от страна на МИЕЛ ООД при организиране на туристическите услуги, свързани с провеждането на международен младежки обмен „Joy Of Being Yourself”

Коментирай